Archive for the ‘Różne kredyty’ Category

Przyznawanie kredytu towarowego

Przyznawanie kredytu towarowego

Jednym z rodzajów kredytów udzielanych podmiotom gospodarczy jest kredyt towarowy, nazywany inaczej kupieckim, lub przemysłowym. Praktycznie każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, jakiej jest wielkości, musiało, na którymś etapie swojej działalności z takiej formy kredytu skorzystać. Wiadomo powszechnie, że kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki. Powszechnie obowiązujące prawo krajowe wskazuje, że wszystkie inne podmioty gospodarcze, […]

Rzeczowe zabezpieczenia kredytów

Rzeczowe zabezpieczenia kredytów

Niezależnie od okresu spłaty kredytu, każdy z nich by został udzielony kredytobiorcy wymaga określonej wartości zabezpieczenia. Banki honorują zarówno zabezpieczenia osobowe, jak poręczenia, jak i zabezpieczenia kredytów rzeczowe. Do tej drugiej grupy kredytów należą zastawy na rzeczach i prawach, blokady środków na rachunkach bankowych, które są ustalone w formie pisemnej. Tego ostatniego zabezpieczenia nie można […]

Rodzaje kredytów krótkoterminowych

Rodzaje kredytów krótkoterminowych

Kredyty krótkoterminowe to takie, w których okres kredytowania nie przekracza dwunastu miesięcy, niekiedy do takich kredytów zalicza się również kredyty na dwadzieścia cztery miesiące. Kredyty średnioterminowe to te, w których okres kredytowania nie przekracza trzech lat. Nietrudno się domyśleć, że kredyty długookresowe to te powyżej trzech lat. Do grona kredytów krótkookresowych należą głównie kredyty obrotowe […]

Obliczanie zdolności kredytowej

Obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa podmiotu zaciągającego zobowiązanie, to nic innego, jak możność danej osoby czy podmiotu gospodarczego do spłat wszystkich rat kredytowych powiększonych o oprocentowanie i prowizję bankową. Każda instytucja bankowa do każdego wniosku kredytowego musi podchodzić w indywidualny sposób. Do każdego podmiotu kredytowego należy podejść inną metodą. Bank dużo ryzykuje, jeżeli udzieli kredytu osobom z niekorzystną […]

Kredytobiorcy traktowani preferencyjnie

Kredytobiorcy traktowani preferencyjnie

Szczególnym rodzajem kredytów są pożyczki wydawane na preferencyjnych warunkach. Takimi kredytami były do niedawna pożyczki hipoteczne wydawane na zakup mieszkania, które objęte były rządowym programem – Rodzina na swoim. Rodziny zostały potraktowane preferencyjnie, dzięki czemu nie musiały płacić odsetek, tego typu koszty wzięło na siebie państwo. Obecnie kształtuje się program – Mieszkanie dla młodych, który […]

Rosnąca wszechstronność bankowców

Rosnąca wszechstronność bankowców

Istotą pracy człowieka jest jej doskonalenie. Jest to możliwe zazwyczaj poprzez proces uczenia się wykonywania określonych czynności. Tym samym z czasem zwiększamy swoje doświadczenie i nie tylko szybciej wykonujemy swoje obowiązki, ale także możemy lepiej przystosowywać się do poznawania nowych faktów i umiejętności. Ciągłe poszerzanie wiedzy i uczenie nowych umiejętności niezbędne jest także w zawodzie […]

Korzystne kredyty społecznościowe

Korzystne kredyty społecznościowe

Wśród wielu ciekawych rozwiązań kredytowych, w ostatnim czasie wielką popularnością w kraju nad Wisłą cieszą się pożyczki społecznościowe. Na zachodzie tego typu metoda kredytowa realizowana jest od wielu lat, w naszym kraju to pewnego rodzaju nowość. Na czym polega społecznościowy wymiar kredytowania? Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają dodatkowe pieniądze, a chcą je […]

Kredyt na założenie firmy

Kredyt na założenie firmy

Na rynku pracy, obecnie można zauważyć poważny regres. Pracodawcy częściej zwalniają pracowników, niż zatrudniają nowych. W takiej sytuacji, niektórzy zaradni bezrobotni, podejmują decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dla takiej osoby, pozbawionej kapitału, jedyną szansą na odniesienie sukcesu i utrzymanie się na rynku jest zaciągnięcie kredytu na założenie firmy. Tego rodzaju kredyty należą z reguły […]

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Zarówno bank jak i osoba biorąca kredyt bankowy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju ryzyko. Niezależnie od zdolności kredytowych danej osoby na określony moment może się okazać, że w skutek lawiny nieprzewidzianych wydarzeń zostanie ona odcięta od środków, które pozwolą jej w sposób nieprzerwany w dalszym ciągu spłacać zobowiązania. Jest to […]

Przyznanie kredytu hipotecznego

Przyznanie kredytu hipotecznego

Jednym z rodzajów długoterminowych kredytów bankowych, jest kredyt hipoteczny. Okres spłaty takiego kredytu, to nawet dwadzieścia pięć lat. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości i przypisanej do danej nieruchomości księgi wieczystej. Z jednej strony kusi długi okres spłaty w takim rodzaju kredytu, jednak trzeba pamiętać, że tak długi okres spłaty, może się […]