Czy warto oszczędzać w tzw. trzecim filarze

Po wprowadzeniu w roku 1999 w Polsce reformy emerytalnej i utworzeniu I i II filara emerytalnego, powstały też kilka lat później IKE – Indywidualne Konta Emerytalne, nazywa też często III filarem. Była to zachęta do oszczędzania indywidualnego przez pracowników celem zabezpieczenia wyższego świadczenia emerytalnego. Jednak ta forma oszczędzania na przyszłą emeryturę nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Dotychczas stosunkowo niewielu pracowników zdecydowało się na taką formę gromadzenia zabezpieczenia emerytalnego. Obecnie wraz z zaproponowana przez rząd reforma emerytalna (utworzenie w ZUSie subkont) rząd zaproponował też utworzenie w ramach właśnie III filara emerytalnego dobrowolnych składem emerytalnych pod nazwa: indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z uwagi na brak odpowiedniej ilości czasu na opracowanie odrębnej ustawy, IKZE powstaną w drodze nowelizacji ustawy o IKE. Nowa forma oszczędzania indywidualnego na swoja emeryturę ma zachęcić liczniejsze grono pracowników do podjęcia takiej formy gromadzenia środków finansowych na lata po zakończeniu działalności pracowniczej. Można będzie zakładać takie konto już od ukończenia 16 roku życia. Po podpisaniu stosownej umowy z jednych z wybranych przez siebie towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych. Może to być też bank, biuro maklerskie lub tez otwarty fundusz emerytalny.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.