Dodatek pielęgnacyjny możemy otrzymać do emerytury

Niektórzy emeryci, jak również renciści otrzymują różne dodatki do swoich świadczeń. Często dodatki takie są dość wysokie i znacznie wpływają na kwotę otrzymywanego świadczenia. Dodać należy, że wszelkie tego rodzaju dodatki podlegają corocznej waloryzacji. Dlatego warto wiedzieć, przechodząc na emeryturę czy mając przyznaną rentę, czy tego typu świadczenia dodatkowe należą nam się. Często otrzymywanym świadczeniem jest dodatek pielęgnacyjny. Dodatek taki przysługuje osobie uprawnionej do otrzymywania renty lub emerytury, jeżeli ukończyła ona 75 rok życia lub tez posiada tzw. I grupę inwalidztwa, czyli jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki osoby drugiej. Orzeczenie o zaliczeniu osoby do grupy ludzi niezdolnych do samodzielnej egzystencji leży w kompetencji lekarza – orzecznika z ZUSu. W przypadku zaś osiągnięcia 57 roku życia (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn) ZUS przyznaje takie świadczenie z urzędu. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje emerytowi lub renciście, który przebywa w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub tez w placówce pielęgnacyjno – opiekuńczej. Lekarz orzecznik ZUSu wyda orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, jeżeli złożymy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowny w niosek w tej sprawie i jeżeli lekarz stwierdzi, że wymagamy stałej opieki innej osoby.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.