Emerytura mieszana od 2012 roku

Osoby, które nabyły prawo do emerytury według nowego systemu emerytalnego, będą otrzymywali takie świadczenie już od roku 2012. Emerytura mieszana będzie obliczana częściowo na nowych, a częściowo na starych zasadach. Świadczenie emerytalne opisane powyżej przysługuje tym osobom, które wiek emerytalny osiągnęły od 2009 roku. Z emerytury tej korzystają osoby, które nie były członkami otwartych funduszy emerytalnych lub też złożyły w swoim czasie wniosek o przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w takich funduszach na dochody budżetu państwa. Emerytura taka przysługuje również tym osobom. Które nie pobierały wcześniejszej emerytury. Zgodnie z definicją z emerytury mieszanej mogą korzystać tylko kobiety urodzone w latach od 1949 do 1953. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ kobiety urodzone w powyższych latach wiek emerytalny to jest 60 lat mogą osiągnąć nie później niż w roku 2013. Istotnym elementem systemu jest przepis mówiący o tym, że emerytura mieszana nie może być przyznana tym osobom, które wcześniej nabyły prawo do emerytury górniczej. Wysokość emerytury mieszanej na rok 2012 została określona w ten sposób, że 35% jej składnika zostanie obliczonych na dotychczasowych zasadach, natomiast pozostałe 65% zostanie obliczone już na nowych zasadach. Wysokość emerytury obliczonej na starych zasadach zależy od części socjalnej, to jest 20% kwoty bazowej oraz od części indywidualnej emerytury, która zależy od długości okresu ubezpieczenia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.