Emerytura powszechna – czy przysługuje renciście

W świetle obowiązujących przepisów, prawo do otrzymania emerytury powszechnej, bez względu na ilość lat składkowych czy też nieskładkowych, przysługuje osobom, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1948 roku. Prawo takie przysługuje, gdy dana osoba osiągnie wiek emerytalny. Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat. Progi tego wieku mają się w najbliższych latach zmienić, to jest ulegną wydłużeniu, jednak na chwile obecna wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Aby osoby urodzone po przytoczonej powyżej dacie mogły nabyć uprawnienia do tzw. Emerytury w powszechnym wieku, musza spełniać podstawowy warunek. W dniu, kiedy ukończą powszechny wiek emerytalny, muszą pobierać rentę przyznaną wobec niezdolności do pracy, jak również musza podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu lub też podlegać ubezpieczeniu społecznemu przez dowolny okres czasu. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna takim osobom emeryturę, która zastąpi pobieraną dotychczas rentę. Należy dodać, że jeśli otrzymywane dotychczas świadczenie w postaci renty będzie wyższe niż naliczona emerytura, osoba uprawniona może wybrać rozwiązanie korzystniejsze. Co jest ważne, że ZUS przyznaje w tej sytuacji emeryturę z urzędu, nie trzeba składać w tej kwestii osobnych wniosków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.