Kredyt według linii kredytowej

Kredyt według linii kredytowej

Jednym z najczęściej zaciąganych przez przedsiębiorców kredytów na pokrycie bieżącej działalności firmy jest kredyt obrotowy. Z pieniędzy z tego kredytu, można pokryć takie sprawy, jak zakup potrzebnych towarów, materiałów, usług do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy jest kredytem korzystającym z limitu debetowego. Innym rodzajem kredytu o podobnych zasadach jest kredyt według linii kredytowej. Tak, jak kredyt obrotowy, ma charakter debetowy, z tymże jedyną istotną różnią jest fakt, że jest prowadzony na oddzielnym koncie bankowym. Kolejną ważną różnicą między tymi dwoma rodzajami kredytów jest to, że w przypadku kredytu obrotowego, suma zadłużenia kredytowego jest zmniejszana w przypadku dokonania, jakichkolwiek wpłat na konto bankowe, zaś w przypadku linii kredytowej, wpłaty na rachunek firmowy pozostają niezmienione i wysokość należnych instytucji bankowej pieniędzy nie ulega zmianie. Wysokość oprocentowania według linii kredytowej ustalana jest zgodnie z marżą banku i odpowiedniej ogólnokrajowej stawki. Generalnie, w skali roku, wysokość oprocentowania waha się od około pięciu procent do dziesięciu procent. Warunkiem otrzymania takiego rodzaju kredytu, jest posiadanie rachunku firmowego dłużej niż dwanaście miesięcy, przedsiębiorstwo w ostatnim czasie nie może odnotowywać strat, a także przedsiębiorca nie może zalegać z opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani Urzędu Skarbowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.