Metody działania, kiedy fundusz przestaje prosperować

Powiedziane zostało, iż nie ma możliwości, aby Otwarty Fundusz Emerytalny zbankrutował, jedyną możliwą do zaistnienia, negatywna opcją, może być ogłoszenie upadłości przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które to ma za zadanie utrzymać zarządzanie nad wszystkimi fundusze emerytalne. Kiedy sytuacja taka ma miejsce, żaden z klientów nie powinien się o to obawiać, ponieważ wszelkie środki, które zostały dotychczas zgromadzone w danym funduszu, nie przepadają. Na tę okoliczność zostaje powołany specjalny, depozytowy bank, w którym to środki te są przetrzymywane dopóty, dopóki nie zostaną podjęte kolejne decyzje odnośnie funduszu, który właśnie został rozwiązany. W większości przypadków, przejęciem środków i klientów takiego funduszu są zainteresowane inne fundusze, które dobrze prosperują na tym rynku. Jeżeli jednak ma miejsce zupełnie odwrotna sytuacja, że absolutnie nikt nie jest tym zainteresowany, to najbardziej prawdopodobną opcją jest, że środki upadłego funduszu zostaną przejęte przez ten, który jest najbardziej popularny na całym rynku, a od tego nie ma już odwrotu. W związku z tym, że przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego w Polsce jest obowiązkowe, nie mogą w kraju istnieć ludzie, którzy nie są do żadnego przyporządkowani, bo jeden z nich ogłosił właśnie upadłość.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.