Obowiązkowy okres OFE

Przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego w Polsce jest obowiązkowe, dla osób, które są zatrudnione, a ich pracodawca regularnie odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według ustawy o fundusze emerytalne, każdy zatrudniony obywatel ma obowiązek wybrania właściwego sobie Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie nie dłuższym niż siedem dni, od momentu rozpoczęcia pierwszej pracy i podpisania umowy o nią lub umowy zlecenia, z tytułu której będą co miesiąc odprowadzane składki emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analogicznie, rozpoczęcie pracy wiąże się także z wyborem funduszu emerytalnego z drugiego filaru, ponieważ pierwszym jest ZUS i nie może on ulec zmianie. Ustawa zgodnie stwierdza, że jeżeli w tym okresie pracownik sam nie wybierze odpowiedniego sobie funduszu emerytalnego, to zostanie on mu przydzielony w drodze losowania. Ustawa określa także, iż w losowaniu absolutnie nie biorą udziału trzy największe fundusze emerytalne, które działają na polskim rynku, dzięki temu te pozostałe, mniejsze, mają szansę na pozyskanie klientów. W związku z powyższym, warto jest jednak przyjrzeć się ofertom i wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny samemu. Nie każdy wie o tej zasadzie siedmiu dni, dlatego wiele osób po prostu zostaje nie poinformowanych i losowanych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.