Podział kredytów bankowych

Podział kredytów bankowych

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, prawo do udzielania kredytów posiadają tylko i wyłącznie instytucje bankowe. Instytucje pozabankowe mają jedynie prawo do udzielania pożyczek. Pożyczki, to zupełnie, co innego niż kredyty. Wyróżnić możemy wiele rodzajów kredytów. Środki na udzielane kredyty, banki biorą z depozytów, powierzonych im przez swoich klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Krajowe prawo bankowe regulowane są przez umowy kredytowe. Przede wszystkim kredyty dzielimy ze względu na okres kredytowania. W tej grupie wyróżnimy kredyty krótkoterminowe, w których okres kredytowania nie przekracza dwunastu miesięcy, kredyty średnioterminowe, przy okresie kredytowania od dwunastu miesięcy do trzydziestu sześciu miesięcy, oraz kredyt długoterminowe, powyżej trzydzieści sześciu miesięcy. Do grupy podmiotów gospodarczych udzielane są następujące rodzaje kredytów, kredyty gospodarcze, rewolwingowe, obrotowe, na rachunku bieżącym, na rachunku kredytowym, kredyt na pokrycie aktualnych zobowiązań finansowych. Ta ostatnia opcja kredytowa udzielana jest na okres nie dłuższy niż trzydzieści dni. Innym rodzajem kredytu jest kredyt wekslowy dyskontowy i akceptacyjny. Dla indywidualnych klientów przeznaczone są kredyty dla osób fizycznych, mieszkaniowe, konsumpcyjne, samochodowe, czy konsumpcyjne. Kredyty sezonowe natomiast udzielane są przedsiębiorstwom, które prowadzą swoje działania sezonowo.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.