Pozostałe czynności i obowiązki agenta transferowego

Osoba pracująca na tym stanowisku ma bardzo dużo obowiązków, w związku z czym musi być bardzo dobrze przeszkolona w swojej branży. Fundusze emerytalne kładą ogromny nacisk na to, aby ich agenci transferowi byli doskonale przygotowani do wypełniania swoich obowiązków. Są oni także zobowiązaniu do przekazywania Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu wszelkich informacji odnośnie zawieranych umów z klientami w danym Otwartym Funduszu Emerytalnym. Ponadto, agent transferowy jest także obowiązany do informowania o wszystkich składkach, które są płacone na rzecz danego klienta i o wszystkich przekazach transferowych, jeżeli takie następują. Oprócz tego, musi on również dbać ze szczególną starannością o archiwizację danych, ale także o zabezpieczenie przed tych danych utratą. Wszelkie te procedury muszą się odbywać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. To ich zadaniem jest również dokonywanie wszelkich, transferowych wypłat do Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, który został uprzednio wcześniej wskazany przez klienta, jeżeli klient danego funduszu przechodzi na emeryturę. Oprócz tego, na podstawie uzyskanego przez Towarzystwo upoważnienia i pod jego kontrolą, agent transferowy może także dokonywać odpowiedzialnych operacji finansowych na kontach bankowych funduszu w Banku Depozytariusza.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.