Pozostałe obowiązki należące do agenta transferowego

Pomimo tego, że niewiele osób wie o jego istnieniu, rola agenta transferowego w każdym Otwartym Funduszu Emerytalnym ma ogromne znaczenie, ponieważ w zasadzie dzięki niemu odbywa się cały proces. Biorąc od uwagę fundusze emerytalne i złożoność procesów, które w nich zachodzą, agentem transferowym nie może zostać każdy, ponieważ jest to niezwykle odpowiedzialne stanowisko. Zaraz po rejestracji nowych członków, z reguły zaczyna on od założenia każdemu z nich indywidualnego konta, na którym możliwe będzie gromadzenie jego środków. W dalszej kolejności musi on przeliczyć wszelkie, wpłacone na rzecz danego klienta środki, na jednostki rozrachunkowe. Do jego obowiązków należy także naliczenie opłat tym osobom, które zamierzają zrezygnować z funduszu na 24 miesiące po opłaceniu pierwszej składki. Również do zadań agenta transferowego należy rozsyłanie wszelkich informacji dla jego klientów odnośnie środków, na ich indywidualnych kontach. Wszystko to jest wymagane przez prawo, a w każdym takim liście muszą się znajdować odpowiednio sprecyzowane informacje, łącznie z wysokością składek, o ich przeliczeniu na jednostki rozrachunkowe, o transferowych wypłatach, wszelkich wpłatach i wypłatach poszczególnych składek, jak i o wynikach lokacyjnej działalności całego funduszu i marketingowe materiały.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.