Prawne rodzaje zabezpieczenia kredytów

Prawne rodzaje zabezpieczenia kredytów

W krajowym porządku prawnym, a dokładniej w prawie bankowym mamy do czynienia z kilkoma formami zabezpieczeń kredytowych. Instytucje bankowe oraz te poza bankowe mogą być gotowe zaakceptować różne rodzaje zabezpieczeń. Forma zabezpieczenia jest zależna w dużym stopniu od rodzaju kredytu, a także od jego wysokości. Generalnie zabezpieczenia kredytowe możemy podzielić na dwie grupy, osobowe i rzeczowe. Do grupy zabezpieczeń osobowych zaliczymy między innymi poręczenia. W poręczeniach osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zobowiązują się osobiście do spłaty wszystkich pozostałych rat kredytowych i odsetek, w przypadku powinięcia się nogi kredytobiorcy właściwego. Instytucja bankowa z poręczycielem podpisuje stosowne dokumenty w tej sprawie. Innym rodzajem zabezpieczenia kredytowego jest przelew wierzytelności. Do osobowych form zabezpieczania kredytów należą również przystąpienie do długu, gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, oraz weksel własny in blanco. W prawie bankowym wymienionych zostało ponadto pięć rodzajów rzeczowych zabezpieczeń kredytowych. Najbardziej znanym jest chyba hipoteka. Ta forma, to nic innego, jak zabezpieczenie spłaty rat kredytowych, na określonej nieruchomości, dla której powstała już księga wieczysta. W przypadku zmiany właściciela, hipoteka w dalszym ciągu działa na danej nieruchomości. Do zabezpieczeń rzeczowych należą także, bon na okaziciela, czy kaucja.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.