Rola nadzoru bankowego

Rola nadzoru bankowego

Każde przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej funkcjonuje według określonych reguł. Wynikają one zarówno ze specyfiki danej branży, jak i przepisów prawnych, jakie dotyczą tej działalności. Do tego, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w sposób właściwy, niezbędne jest zarówno przestrzeganie reguł branżowych, jak i przepisów prawa. Jest to konieczne w szczególności dla interesów klientów, ale także pracowników danej firmy. Bankowość jest dziedziną, w których wypełnianie obowiązków wobec klientów jest sprawą bardzo ważną, a więc ich działalność reguluje wiele przepisów prawnych. Banki można też uznać za instytucje zaufania publiczne. Warto również zauważyć, że wiele spośród nich tak bardzo rozwinęło swoją działalność, iż ich ewentualny upadek mógłby spowodować zachwianie gospodarki całego kraju. Mając powyższe na uwadze, państwo powołało instytucję nadzoru bankowego. W Polsce funkcje nadzorcze wobec banków pełni przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego. Szczególną cechą jej działalności jest wydawanie zaleceń bankom, czyli tzw. rekomendacji, oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Rekomendacje dotyczą zarówno organizacji banków, jak i ich działalności. Wprawdzie rekomendacje nie są obligatoryjne, jednak banki, niezależnie od ich aktualnej kondycji, bez protestów przystosowują się do istoty rekomendacji. Ta zgodność poprawia skuteczność i prawidłowość działań banków, a także wpływa na jednolitość zasad ich funkcjonowania.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.