Różne rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Różne rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Banki udzielając swoim klientom kredytu ponoszą ryzyko. W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego wymagają oni od swoich kredytobiorców zabezpieczenia, które w przypadku nieterminowego spłacania rat kredytowych przejdzie w ręce instytucji bankowej. Takie zabezpieczenie wyceniane jest przed podpisaniem umowy kredytowej. Jego wartość z reguły jest ustalona na takim poziomie, który ma zapewnić stronie bankowej odzyskanie całego pożyczonego kapitału wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami. W prawie bankowym formy zabezpieczeń są bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia udzielonych kredytów mogą zostać podzielone na płynne i rzeczowe. Do zabezpieczeń rzeczowych należą między innymi hipoteka, zastaw bankowy i tym podobne. Zabezpieczeniami płynnymi są awale, poręczenia bankowe i innego rodzaju gwarancje. Innym sposobem klasyfikacji zabezpieczeń bankowych są te na osobiste i rzeczowe. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów zabezpieczeń jest hipoteka. Takie zabezpieczenie obciąża nieruchomość, a prawem, z którego bank dochodzi swoich roszczeń jest wpis do ksiąg wieczystych. W odpowiedniej księdze wieczystej dla danej nieruchomości dokonuje się adnotacji, że na tej nieruchomości ustanowiona została hipoteka. Innym rodzajem zabezpieczeń jest zastaw, dotyczy on głównie przedmiotów ruchomych, jak maszyny produkcyjne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.