Ujednolicenie wieku emerytalnego całej UE

Obecnie coraz więcej krajów naszego kontynentu zaczyna mieć problem z zapewnieniem wypłacalności emerytur swoim obywatelom. Systemy emerytalne stosowane w Europie od lat są coraz mniej wydolne, w wielu krajach poprzez ich funkcjonowanie w niezmienionym od lat kształcie grozi zapaść finansów publicznych. Czynników takiej sytuacji jest kilka, a najpoważniejszy z nich to starzenie się społeczeństw oraz relatywne wydłużanie się długości życia mieszkańców naszego kontynentu, a co za tym idzie – coraz dłuższy czas pobierania świadczenia emerytalnego, przy coraz krótszym czasie pracy. Sytuacja taka nieuchronnie powoduje narastanie problemu wypłaty emerytur. Wychodząc naprzeciwko tym czynnikom, Komisja Europejska rozważa wprowadzenie regulacji obejmującej systemy emerytalne wszystkich krajów UE, polegające miedzy innymi na wydłużeniu wieku przechodzenia na emeryturę i ujednolicenie tego rozwiązania we wszystkich krajach członkowskich. Niezależnie od tego, część krajów europejskich, widząc zagrożenia wynikające z dotychczasowego systemu emerytalnego, wprowadza rozwiązania przesuwające próg wieku emerytalnego zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Co zrozumiałe, takie reformy systemów emerytalnych budzą sprzeciw mieszkańców praktycznie wszystkich krajów. Jest to w sumie zrozumiałe, bo nikt przecież nie będzie cieszył się z rozwiązań zmuszających do dłuższej pracy, często za niezwiększona wcale emeryturę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.