Wcześniejsza emerytura – dla kogo

W Polsce świadczenie emerytalne przysługuje – jak dotychczas osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny, a więc: mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat), a ponadto maja udokumentowany okres zatrudnienia, który jest wymagany. Ustawa z 1998 roku przewiduje sytuacje, kiedy osoby mogą iść na wcześniejsze emerytury. Prawo do takiego świadczenia przysługuje osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku, które jednocześnie SA: inwalidami wojennymi i wojskowymi; są kombatantami; byli pracownikami urzędów państwowych, posiadają odpowiedni staż pracy i stracili zatrudnienie w wyniku rozwiązania ich miejsca pracy; pracownicy służby cywilnej i mianowani pracownicy samorządowi, których miejsca pracy zostały rozwiązane; żołnierze zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudniani w kopalniach węgła, kamieniołomach zakładach wydobywania uranu; nauczyciele akademiccy (mężczyzna, który po osiągnięciu 60 roku życia przepracował 30 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie). Podobne uprawnienia maja do wcześniejszej emerytury, niezależnie od daty urodzenia pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy do dnia 31 grudnia 1997 roku z przyczyn ekonomicznych, ekonomicznych posiadali odpowiedni długi okres ubezpieczenia, tj. kobiety 35 lat i mężczyźni 40 lat, jak również pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.