Zarządzanie składkami zmarłego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Składki do ZUS płacone są przez całe życie, a już na pewno przez całe zawodowe życie. Nie tylko odprowadzane są składki emerytalne, ale również zdrowotne, socjalne i często także na fundusz pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada na swoich kontach ogromne, co miesięczne wpływy, o których w ogóle nie warto polemizować, jednakże kiedy osoba, która składki wpłacała, przedwcześnie umrze, składki te nie są wypłacane bliskim zmarłego, ale w dalszym ciągu zostają w ZUS. Czasami rodzina może liczyć na pewne świadczenia i rentę rodzinną z tego tytułu, jednakże jej przyznanie zależy od sytuacji rodzinnej i nie zawsze jest to możliwe. Zupełnie inaczej sprawa się ma w przypadku fundusze emerytalne, a przede wszystkim Otwartego Funduszu Emerytalnego. Okazuje się, iż wszelkie składki, które ZUS odprowadza tam co miesiąc, są przechowywane przez długi okres czasu. Kiedy ubezpieczony przedwcześnie umrze, nie osiągając wieku emerytalnego, środki te zostają dziedziczone przez jego najbliższych. Nie są one wypłacane w całości w gotówce. Procedura zazwyczaj przewiduje wypłacenie 50 procent współmałżonkowi, zebranych środków w gotówce, gdzie pozostałe 50 procent również jest przekazywane współmałżonkowi, jednakże w postacie zasilenia jego konta emerytalnego w adekwatnym funduszu, do którego należy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.