Zasady waloryzacji naszych emerytur

Waloryzacja emerytury to jej podwyższenie, które wynika ze zmian warunków społeczno – ekonomicznych w danym okresie czasu w danym kraju. Waloryzacji podlega zarówno podstawa wymiaru świadczenia, jak też sama kwota tego świadczenia. Podwyżka emerytury czy renty w formie waloryzacji ma zapewnić w następnym okresie czasu wyrównany poziom życia, w stosunku do minionego okresu czasu, wyrównać negatywne skutki inflacji. Waloryzacja rent i emerytur odbywa się w naszym kraju każdego roku, jest naliczana od dnia 1 marca. Podwyżka ta obejmuje swoim zasięgiem wszystkie świadczenia przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sama waloryzacja to mechanizm polegający na pomnożeniu kwoty otrzymywanego świadczenia i podstawy jego wymiaru przez ustalony uprzednio na dany rok wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia, jakie przysługiwało danej osobie w ostatnim dniu lutego roku, kiedy jest naliczana. Obejmuje ona świadczenia,, które zostały przyznane w odpowiedzi na wniosek danej osoby złożony najpóźniej lutym danego roku do ZUSu. Sama wysokość wskaźnika waloryzacji ulega co roku zmianie, wskaźnik waloryzacji nie ma stałego charakteru. Jego wysokość odpowiada uśrednionemu wzrostowi cen i usług konsumpcyjnych w ubiegłym roku, zwiększonemu o wskaźnik wzrostu gospodarczego w danym roku. Wysokość waloryzacji może być też wynegocjowana w tzw. Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.