Zmiana wysokości składki przekazywanej do OFE

Od początku reformy emerytalnej w 1999 roku, składki emerytalne były przekazywane do ZUSu, w wysokości 19,5 % podstawy wymiaru. Z tej składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawiał sobie 12,2 %, natomiast resztę, tj. 7,3 % przekazywał dla wybranego przez każdego pracującego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Składka ta była następnie inwestowana przez OFE na giełdzie, giełdzie papiery Skarbu Państwa i w inne instrumenty finansowe. Od 2011 roku nastąpiła zmiana w tym systemie. II filar nadal został utrzymany, jednak znacznie zmniejszyła się wysokość składki przekazywanej za pośrednictwem ZUSu do OFE. Obecnie wysokość tej składki wynosi tylko 2,3 %, pozostałe zaś 5 % przekazywane jest do ZUSu, na specjalnie utworzone w tym celu tzw. Subkonta. Taka sytuacja będzie miała miejsce przez najbliższe 2 lata, a następnie wielkość składki przekazywanej do OFE ma się stopniowo zwiększać, by w roku 2017 i w latach następnych wzrosnąć do wymiaru 3,5 %. Co jest bardzo istotne, te 5 % umieszczane na subkontach, nadal formalnie funkcjonuje jako tzw. II filar. Wiąże się z tym fakt dziedziczenia środków tam zgromadzonych w całości. Środki finansowe zgromadzone na subkontach będą na bieżąco ewidencjonowane i waloryzowane w ustalony sposób. Stan subkonta każdego przyszłego emeryta będzie sukcesywnie pomniejszany o kwoty, które będą wypłacane w ramach emerytur kapitałowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.