Banki oraz pieniądze

Współczesny świat opiera się w dużym stopniu na pieniądzach. Na pieniądzach oparta jest także działalność wszelkich banków, są one z nimi nierozerwalnie związane. Pieniądze to środki, dzięki którym można dokonywać różnego rodzaju operacji. Dzięki pieniądzom można dokonywać zakupów, a można takich rozkręcać własne interesy. Banki gromadzą pieniądze od swoich klientów. Klienci banków oferują swoje pieniądze do depozytu bankowego. Takim depozytem jest konto bankowe. Klienci cały czas mogą wykorzystywać swoje środki finansowe. Banki z kolei mogą używać zdeponowane pieniądze, wykorzystując je do różnych celów. Mogą dzięki nim oferować kredyty innym osobom. Jednak ważne jest to, że banki koniecznie muszą posiadać rezerwy finansowe, na wypadek gdyby klient chciał wypłacić swoje środki pieniężne. Klienci cały czas muszą mieć możliwość wypłacenia swoich pieniędzy, jeśli jest inaczej, to oznacza, że taki bank jest niewypłacany i nie powinien funkcjonować. Działalność bankowa nie opera się jedynie na gromadzenia kapitału od innych osób w ramach depozytów. Banki muszą na siebie zarabiać, dlatego ważną częścią działalności banków jest udzielanie kredytów, od których pobierane są odsetki. Odsetki pobierane są także od różnego rodzaju lokat i rachunków oszczędnościowych, za wypłacenie pieniędzy przed końcem lokaty.

Dodaj komentarz