Bankowa windykacja należności

Bankowa windykacja należności

Jednym z najważniejszych aspektów działalności banków, stanowiących w praktyce podstawę osiąganych przez nie przychodów, jest udzielanie kredytów. Bank zarabia tu przede wszystkim na odsetkach od kredytów, które przy wieloletnim terminie spłaty, charakterystycznym dla kredytów hipotecznych, mogą sprawić, iż klient zapłaci nawet trzykrotność pożyczonej sumy. Tym samym taki właśnie kredyt jest dla banku źródłem przychodów przez wiele lat, jednak przy założeniu, że raty kredytu spłacane są terminowo. Kredyt niespłacany przynosi oczywiście straty, w związku z tym banki szybko reagują na opóźnienia w spłacie rat. Pierwszym etapem jest tu zazwyczaj telefoniczny kontakt z klientem, w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. Często już on przynosi skutek, gdyż niekiedy klient po prostu zapomina o płatności. Jeśli jednak jest nieskuteczny, to dalszym krokiem są monity, a później wezwania do zapłaty. Tutaj bank nalicza opłaty za sporządzenie wezwań, a ponadto grozi egzekucją komorniczą w przypadku nieuregulowania należności. Jeśli pomimo tych gróźb klient nie ureguluje zaległości, nie zawsze egzekucja może przynieść odpowiedni efekt. Zazwyczaj jest skuteczna, gdy kredyt jest odpowiednio zabezpieczony, przykładowo hipoteką na nieruchomości. Jeśli jednak jest niewielki, bankowi bardziej niż oddanie do egzekucji komorniczej, opłaca się sprzedaż wierzytelności, nawet za niewielką część jej wartości.

Dodaj komentarz