Czy powinniśmy przyjąć euro?

Zastanawiając się nad tym pytaniem, pominiemy tutaj aspekty polityczne wprowadzenia euro, zajmiemy się tylko aspektami gospodarczymi. W ramach integracji z Unią Europejską, w ramach pełnego wejścia w jej krwiobieg gospodarczy, przyjęcie euro wydaje się być nieuchronne. Jakie przyniesie nam ono korzyści? Przede wszystkim zyskamy na braku konieczności wymiany walut przy podróży do wielu krajów europejskich. Ucieszą się także wszyscy ci, którzy posiadają kredyty indeksowane w euro. Podobną korzyść odniesie również państwo, bo i ono ma kredyty w euro zawarte w bankach zagranicznych. Odniesiemy również korzyści na wymianie handlowej z krajami ze strefy euro. Czy jednak euro niesie też zagrożenia ? Wielu zwykłych ludzi obawia się wzrostu cen po przejściu na euro. Generalnie te obawy są nieuzasadnione, choć rzeczywiście niektórzy sprzedawcy przy okazji zmiany cen mogą spróbować zaokrąglić je w górę na swoją korzyść. Jednak jako kraj bardziej możemy się obawiać utraty możliwości kształtowania własnej polityki monetarnej wskutek przyjęcia euro. Jest to istotne w czasach kryzysu, co widzimy na przykładzie Grecji, której zapewne pomógłby powrót do drachmy. Jednak z drugiej strony Grecja uzyskała już wielkie pożyczki ratunkowe dla gospodarki właśnie z powodu swej obecności w strefie euro, dlatego powinniśmy się spodziewać, że również i my otrzymalibyśmy pomoc w podobnej sytuacji.

Dodaj komentarz