Dlaczego zniknęły okienka kasowe?

Dlaczego zniknęły okienka kasowe?

Jednym z podstawowych aspektów działalności każdego banku jest obrót gotówką. Elementem tego obrotu są wpłaty i wypłaty gotówki, które są dokonywane w kasie. Nie jest możliwe dokonywanie tego typu transakcji bez fizycznego kontaktu z klientami, stąd ważne przy dokonywaniu operacji kasowych stało się zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kasjerom, jak i gotówce, która jest przechowywana w kasie. Z tego powodu już od dawna decydowano się na ustanowienie barier fizycznych, które najczęściej przyjmowały postać szklanej, w wielu wypadkach pancernej szyby. Jednak tego typu zabezpieczenie, choć niewątpliwie zwiększało bezpieczeństwo kasjerów, miało także swoje wady. W dużej mierze dźwiękoszczelna szyba, utrudniała słyszalność i zrozumienie rozmowy między kasjerem, a klientem. Ponadto często szyba nie sięgała do sufitu, w związku z czym zdeterminowany rabuś mógł ją przeskoczyć. Mając powyższe na uwadze, z czasem zrezygnowano w bankach z typowych okienek kasowych, stawiając na bezpośredni kontakt pracownika z klientem. Nie oznacza to, że kasjerzy stali się mniej bezpieczni, bo obecnie pomagają im systemy alarmowe, monitoring oraz przechowywanie gotówki w dodatkowo zabezpieczanych multisejfach. Innym ważnym czynnikiem było tutaj ograniczenie gotówki, która w czasie dnia pracy mogła być przechowywana bezpośrednio na stanowisku pracy kasjera, co uczyniło potencjalne napady znacznie mniej opłacalnymi.

Dodaj komentarz