Działalność Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i nadzór nad nią

Nie mogłoby być tak, że wszelkie fundusze emerytalne działają tak, jak mają na to ochotę. Są one bardzo istotną częścią sytemu państwa polskiego, w związku z czym fundusze emerytalne są powołane na ściśle określonych zasadach, których muszą ze wszech miar przestrzegać. Właśnie dlatego na rynku istnieje kilkadziesiąt Otwartych Funduszy Emerytalnych, które rzadko kiedy się już zmieniają, ale wciąż prosperują. Instytucje takie nie mogą działać bez odpowiedniego nadzoru, który to jest sprawowany przez Urząd Nadzoru nad Towarzystwami Emerytalnymi. To właśnie ta instytucja jest obowiązana do wydawania licencji zarówno na prowadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, jak i na działalność Otwartego Funduszu Emerytalnego. Instytucja ta czuwa nad wszystkimi aspektami ich działalności, nawet nad zmianą opłat. Jeżeli którykolwiek fundusz ma zamiar je zmienić, w pierwszej kolejności musi przedstawić do Urzędu odpowiedni wniosek, który jest bardzo porządnie umotywowany i może wykonać zmianę cen dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji. Jeżeli chodzi o wszelkie inwestycje, jakich dokonują Towarzystwa Emerytalne, a także pilnowanie limitów, których nie powinny one przekraczać, to pilnuje tego Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Czuwa ona przede wszystkim nad bezpieczeństwem środków.

Dodaj komentarz