Etapy realizacji kredytu

Etapy realizacji kredytu

Banki są bardzo sformalizowanymi instytucjami, wszystko w nich odbywa się w ramach ściśle wytyczonych procedur. Każda decyzja zanim zostanie podjęta musi przejść przez określone procedury. Nie inaczej jest przy realizowaniu kredytów. Na udzielaniu kredytów w dużym stopniu opiera się cała działalność banków. Warto bliżej się procedurze wydawania i uruchamiania zobowiązań kredytowych. Zawsze i wszędzie pierwszym etapem realizacji kredytu jest wnioskowanie. Obecnie każdy potencjalny kredytobiorca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem sieci internetowej. Decyzje w przypadku krótkoterminowych kredytów wydawane są nawet w przeciągu kilkunastu minut. Oczywiście kolejnym etapem realizacji kredytu jest prześledzenie sytuacji finansowej podmiotu starającego się zaciągnąć kredyt. Przede wszystkim na tym etapie obliczana jest zdolność kredytowa i badane możliwości zabezpieczenia kredytu w takiej wysokości. Gdy wszystkie fazy analizy finansowej zostaną przeprowadzone wówczas bank podejmuje decyzję kredytową. Jeżeli bank ma pewne znaki zapytania, wówczas kredytobiorca musi uzupełnić dokumenty i złożyć poprawiony wniosek. Gdy decyzja jest pozytywna wówczas następuje w określonym terminie i na określonych zasadach realizacja kredytu a jej zwieńczeniem jest podpisanie umowy kredytowej przez obie strony.

Dodaj komentarz