FMEA

FMEA

FMEA czyli Failure mode and effects analysis, to jedna z wielu metod zarządzania jakością. Ta wyjątkowa metoda analityczna polega na ustalaniu związku przyczynowo-skutkowego powstawania ewentualnych wad produktów. Następnie, w analizie ryzyka należy uwzględnić wszystkie te dane, aby możliwie jak najlepiej określić przyczyny, z jakich powstają wady. Dzięki tej metodzie zarządzania jakością możemy stale doskonalić proces produkcyjny. Poddając nasz produkt bądź proces ciągłym analizom, możemy minimalizować powstawanie wad, poprzez stałe doskonalenie procesu produkcyjnego i wprowadzanie stosownych poprawek. FMEA pozwala nie tylko wprowadzać poprawki, ale również trafnie wynajdować źródło powstawania wad, a także stale ulepszać właściwości wyrobu. Ogromną zaletą jest także to, że analizę taką możemy przeprowadzić zarówno dla całego procesu produkcyjnego, pojedynczego podzespołu czy elementu konstrukcyjnego, a także dowolnej operacji w procesie produkcyjnym. Ta metoda analityczna powinna być stosowana na wielu etapach powstawania produktu. Szczególnie pomocna jest ta metoda wtedy, gdy wprowadzamy dowolny nowość do produkcji, taką jak materiał, część, technologię, a także gdy istnieje zagrożenie dla człowieka oraz, gdy produkt ma być wykorzystywany w trudnych warunkach.

Dodaj komentarz