Funkcje kredytów bankowych

Funkcje kredytów bankowych

Każdy z nas raz, na jakiś czas musi skorzystać z oferty instytucji kredytujących. Kredyt może być potrzebny albo na remont domu, zakup samochodu, na otworzenie własnej firmy, czy też na zrealizowanie inwestycji w naszym przedsiębiorstwie. Wysokość udzielonego nam kredytu zależy od kilku czynników. Na początku każda instytucja bankowa musi obliczyć naszą i zanalizować naszą zdolność kredytową. Zdolność kredytowa, to nic innego, jak obliczenie przez bank naszych możliwości odnośnie spłaty rat kredytowych, wraz z odsetkami. Kredyty mają określone funkcje. Jedną z nich, kto wie czy nie najważniejszą jest funkcja emisyjna. Przy tej funkcji chodzi o generalne wprowadzenie pieniądza do obiegu. Kredytowa emisja pieniądza jest bardzo ważnym elementem całego mechanizmu cyrkulacji pieniądza w gospodarce całego kraju. Każdy udzielony kredyt, to inaczej wprowadzenie pieniądza do obiegu, a każda spłacona rata kredytowa, to wycofanie pieniądza z obiegu. Kolejną funkcją kredytów jest funkcja dochodowa. Ta funkcja jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż dzięki kredytom powiększają się możliwości ekonomiczne i inwestycje danej firmy. Udzielane kredyty pełnią także funkcję interwencyjny. Od czasu do czasu zachodzi taka sytuacja, w której kredyty są ważnym elementem polityki ekonomicznej i całego rynku kapitałowego. Kredyty pełnią również funkcję rozdzielczą, zwiększają możliwości dochodowe całych regionów.

Dodaj komentarz