IRR

IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR, czyli z angielskiego International Rate of Return jest niezwykle ważnym wskaźnikiem, który pozwala specjalistom oszacować rentowność inwestycji. Miernik ten pokazuje, ile naprawdę można zyskać na danym przedsięwzięciu. Wskaźnik ten jest wyjątkowo prosty do zinterpretowania, bowiem im wyższy wskaźnik IRR, tym większe zyski możemy osiągnąć na danej inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR pozwala jasno określić, jak duże nakłady finansowe możemy ponieść na rzecz danej inwestycji, aby udało się wyjść na „zero”, czyli nie ponieść żadnych strat. Dla każdej osoby, która zamierza zainwestować swoje pieniądze ten wskaźnik powinien być jednym z najważniejszych, bowiem pozwoli podjąć decyzję, czy warto zaryzykować. Każda inwestycja opatrzona jest możliwością poniesienia straty. Dzięki wewnętrznej stopie zwrotu możemy oszacować, czy w danym przypadku również istnieje duże ryzyko poniesienia straty, czy też zdołamy zyskać na danym przedsięwzięciu. Dzięki temu, ryzyko podczas inwestowania znacząco maleje, a to bardzo korzystna sytuacja dla każdej osoby, pragnącej zainwestować własne bądź firmowe środki finansowe. Opierając się na mierniku IRR możemy zyskać większą pewność odniesienia sukcesu.

Dodaj komentarz