Obliczanie zdolności kredytowej

Obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa podmiotu zaciągającego zobowiązanie, to nic innego, jak możność danej osoby czy podmiotu gospodarczego do spłat wszystkich rat kredytowych powiększonych o oprocentowanie i prowizję bankową. Każda instytucja bankowa do każdego wniosku kredytowego musi podchodzić w indywidualny sposób. Do każdego podmiotu kredytowego należy podejść inną metodą. Bank dużo ryzykuje, jeżeli udzieli kredytu osobom z niekorzystną przeszłością, jeśli chodzi o spłacanie podobnych zobowiązań. Analiza zdolności kredytowej podlega innym prawom, gdy chodzi o osoby fizyczne, a innym, gdy mowa osobach prawnych, podmiotach gospodarczych. W przypadku osoby fizycznej brane są pod uwagę głównie takie czynniki, jak jego dotychczasowy majątek, uzyskiwane miesięczne dochody, comiesięczne wydatki na prowadzenie domowego budżetu, rodzaj zatrudnienia, czy pobranie wiadomości dotyczących innych kredytów, lub wcześniejszych zobowiązań. Wcześniejsze zaleganie chociażby z jedną ratą kredytową, może być skuteczną przeszkodą na drodze do uzyskania, jakiegokolwiek kredytu. Gdy mowa o podmiotach gospodarczych, brane są pod uwagę głównie wiarygodność firmy, jej zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania, analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa, zbadanie dotychczasowych wyników finansowych, czy metody zarządzania przedsiębiorstwem. Zdolność kredytowa może być obliczana z reguły na trzy sposoby, analiza jakościowa, ilościowa.

Dodaj komentarz