Realizacja kredytu bankowego

Realizacja kredytu bankowego

Zaciągnięcie kredytu jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem umowy pisemnej. Banki nie przewidują innego sposobu zaciągnięcia zobowiązania kredytowego musi ono zostać zatwierdzone w formie pisemnej. Przy przyznawaniu każdego rodzaju kredytu musi się odbyć stosowna i charakterystyczna dla danego rodzaju kredytu procedura. Zawsze pierwszym etapem realizacji kredytu bankowego jest złożenie wniosku o kredyt. Obecnie większość instytucji bankowych daje swoim klientom możliwość złożenia wniosku kredytowego za pośrednictwem sieci internetowej. Drugim etapem na drodze do uzyskania kredytu jest podjęcie decyzji przez instytucję bankową. Po prześledzeniu całej historii danego finansowej danego podmiotu i obecnej sytuacji finansowej, zostaje wydana ostateczna decyzja. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez bank, można przystąpić do podpisania umowy kredytowej. W umowie zostają wskazane wszystkie istotne informacje dla obu stron takie, jak precyzyjne dane każdej ze stron, postanowienia ogólne, zasady dotyczące okresu spłaty i wysokości rat kredytowych, wreszcie wymieniona musi zostać waluta, w której kredyt zaciągamy, a także cel takiego zobowiązania i przewidywany czas jego spłaty. Po podpisaniu umowy kredytowej kolejnym etapem, jest realizacja, każdego z postanowień umowy, przez obie strony. W przypadku niezrealizowania, któregoś z postanowień zostaje wprowadzona odpowiednia procedura zaznaczona w umowie.

Dodaj komentarz