Rodzaje kredytów krótkoterminowych

Rodzaje kredytów krótkoterminowych

Kredyty krótkoterminowe to takie, w których okres kredytowania nie przekracza dwunastu miesięcy, niekiedy do takich kredytów zalicza się również kredyty na dwadzieścia cztery miesiące. Kredyty średnioterminowe to te, w których okres kredytowania nie przekracza trzech lat. Nietrudno się domyśleć, że kredyty długookresowe to te powyżej trzech lat. Do grona kredytów krótkookresowych należą głównie kredyty obrotowe dla przedsiębiorców oraz kredyty konsumpcyjne nazywane gotówkowymi. Takie produkty bankowe są główną podstawą odnotowywanych zysków instytucji bankowych. Kredyty obrotowe najczęściej zaciągane są na dwanaście miesięcy, choć zdarzają się kredyty obrotowe na zbiory zapasowe powyżej tego okresu. Kredy na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej mogą podlegać odnowieniu lub też nie. Przedsiębiorcy otrzymują kredyt na rachunku bieżącym w banku, w którym posiadają rachunek firmowy. Oprocentowanie takiego kredytu jest zróżnicowane podobnie, jak użyte do niego zabezpieczenie. Zabezpieczeniem może być weksel in blanco, czy też zastaw na majątku przedsiębiorstwa. Popularnym kredytem krótkoterminowym jest również kredyt gotówkowy udzielany na dowolny cel, warunkiem jego otrzymanie zdolności kredytowej, oraz posiadanie korzystnej i czystej historii kredytowej. Oferta takich kredytów jest bardzo bogata.

Dodaj komentarz