Sporządzanie umowy kredytowej

Sporządzanie umowy kredytowej

Umowa kredytowa jest sfinalizowaniem negocjacji pomiędzy dwoma z reguły podmiotami. Treść umowy kredytowej może być zróżnicowana, dużo zależy od rodzaju kredytu, jego wysokości, a także danych dotyczących kredytobiorcy i poziomu jego wiarygodności. Bez umowy kredytowej obie strony nie mogłyby dochodzić swoich roszczeń w przypadku złamania postanowień, którejś ze storn. Taka standardowa i przykładowa umowa kredytowa zawiera między innymi datę i miejsce zawarcia takiej umowy, dokładne dane każdej ze stron, czyli kredytobiorcy i instytucji bankowych, postanowienia ogólne, warunki, na jakich kredyt zostanie uruchomiony i tym, podobne. Standardowa umowa kredytowa nie może się rzecz jasna obejść bez wskazania kwoty kredytu, a także waluty, w jakiej został zaciągnięty. Przy większości kredytów wskazany musi być również cel zaciągnięcia kredytu. Podstawowymi informacjami, jakie zawiera umowa kredytowa są także okres kredytowania, wysokość prowizji, rodzaje opłat dodatkowych, przepisy dotyczące konsekwencji naruszenia postanowień umowy, przez którąś ze stron, termin spłaty kredytu i zasady, na jakich został oparty, rodzaj rat. Każdy kredyt musi być również w odpowiedni sposób zabezpieczony i o tym wiadomości również się znajdują w umowie kredytowej. Wskazany jest także obszar uprawnień i obowiązków każdej ze storn.

Dodaj komentarz