Standardowa umowa kredytowa

Standardowa umowa kredytowa

By doszło do podpisania umowy kredytowej muszą zostać najpierw dokonane dwa bardzo ważne etapy realizacji umowy kredytowej. Pierwszym z nich jest złożenie w pełni wypełnionego i zgodnego z prawdą wniosku kredytowego. Obecnie wnioskowania o dowolny kredyt można przeprowadzić za pośrednictwem sieci internetowej. We wniosku zawieramy takie informacje, jak wysokość kredytu, okres spłaty, czy proponowane zabezpieczenie. Kolejnym etapem jest przystanie na nasze warunki strony bankowej bądź nie. W przypadku wydania pozytywnej opinii o naszej zdolności kredytowej i wspomnianym zabezpieczeniu, wówczas można przystąpić do sporządzenia i podpisania umowy kredytowej. W każdej standardowej umowie kredytowej powinny się znaleźć następujące informacje, data i miejsce podpisania postanowień umowy, podane muszą być też dane każdej ze stron umowy. Poza tym w umowie kredytowej znajdują się takie wiadomości, jak kwota kredytu i waluta, w której będziemy raty kredytowe spłacać. Musi zostać również wskazane przeznaczanie kredytu, okoliczności jego uruchomienia, wysokość oprocentowania, rodzaj wybranego przez stronę bankową zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczenia jest zależny od wielu czynników. W umowie kredytowej obligatoryjnie musi zostać wskazana prowizja i jej wysokość. Każda ze stron za sprawą umowy kredytowej ma przyznane określone prawa i obowiązki. Niezwykle ważnym punktem każdej umowy kredytowej są informacje o konsekwencjach niewypełnienia umowy.

Dodaj komentarz