Trzeba ocenić ryzyko

Trzeba ocenić ryzyko

Gdy przychodzi osoba z wnioskiem kredytowym najważniejszą sprawą jest ocena czy to, że ona chce uzyskać taki kredyt będzie się wiązało z tym, że też będzie w stanie zwrócić go bankowi. Jest to niezwykle istotne bo niespłacenie zobowiązania wobec banku skutkuje dla niego wyraźnymi stratami finansowymi, nawet jeśli relatywnie wydaje się nam, że kwota, która nie jest spłacana jest niewielka. Aby ocenić takie ryzyko używa się wszelakich informacji, które już są dostępne w systemie bankowym czy innych, które są w stanie poinformować nas jak wygląda na dany moment zadłużenie osoby czy sposób spłacania przez nią kredytu. Wszelakie negatywne informacje w rodzaju opóźnień w wpłacaniu raty czy też ogólny brak spłaty będzie czymś co sprawi, że bank będzie miał podstawę do nieudzielenia nam pomocy finansowej. Istnieje kilka podstawowych rodzajów ryzyka, jeśli chodzi o udzielanie kredytu przez bank. Podstawowym jest to, że dana osoba stanie się najzwyczajniej niewypłacana niezależnie od sytuacji, w której znajduje się obecnie. Możliwa jest także zmiana stopy procentowej. Dotyczy to zwłaszcza kredytów, w których oprocentowanie jest stałe lub ograniczone do pewnych wartości. Ważna jest także kwestia inflacji – związane z nim ryzyko może sprawić, że zwrócona kwota kredytu jest faktycznie mniej warta.

Dodaj komentarz