Wybór kredytu krótkoterminowego

Wybór kredytu krótkoterminowego

Wyróżnić można trzy okresy spłaty kredytowania. Najdłuższym z nich jest kredytowanie długoterminowe, które można zaciągnąć nawet na pięćdziesiąt lat, lecz najczęściej spotykanym okresem kredytowym w tej grupie jest okres dwudziestu pięciu lat. Wymienić można także kredyty średnioterminowe, okres spłaty przekracza w nich dwanaście miesięcy, lecz jest krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy. Najkrótszym okresem wyróżniają się kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty nie przekracza dwunastu miesięcy. Jest z rodzajów takich kredytów jest kredyt lombardowy. W tym rodzaju kredytu zabezpieczeniem jest zastaw. Przedmiotem zastawu może być na przykład biżuteria, czy dzieła sztuki, czy innego rodzaju zabezpieczenia rzeczowe, honorowane przez instytucję bankową. Banki zmniejszają ryzyko poniesionych strat i ewentualnej niewypłacalności klienta, udzielając kredytów o mniejszej wartości niż wartość zastawu. W ten sposób kredytobiorca więcej traci niż zyskuje. Gdy kredytobiorca nie spłaci w terminie wszystkich rat kredytowych, instytucja bankowa ma prawo do sprzedaży zastawu bez wiedzy kredytobiorcy. Innym rodzajem kredytu krótkoterminowego jest kredyt konsumpcyjny, o którego przeznaczeniu decyduje kredytobiorca. Nie musi on wskazywać we wniosku kredytowym celu zaciąganego kredytu. Można, więc przeznaczyć go na dowolny cel. W grę wchodzą tutaj zarówno zabezpieczenia osobowe, jak i rzeczowe.

Dodaj komentarz