Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Banki w umowie kredytowej zastrzegają sobie możliwość wypowiedzenia umowy kredytobiorcy w przypadku wystąpienia szczególnych warunków. Przede wszystkim umowa zostaje wypowiedziana, gdy kredytobiorca zalega z ratami kredytowymi. Innym powodem wycofania się strony bankowej z umowy jest utrata zdolności kredytowej kredytobiorcy, lub podejrzenie jej utraty w najbliższym czasie. W tym ostatnim przypadku umowa zostaje przeważnie tylko renegocjowane, jeżeli nie ma możliwości zaspokojenia żądań banku, dopiero wówczas zarządza się wypowiedzenie umowy. Dlatego należy dokładnie czytać umowę kredytową, a nawet przedyskutować jej treść z prawnikiem i doradcą kredytowym. Takie osoby najlepiej wytłumaczą nam, jakie konsekwencje będzie niosło ze sobą złamanie postanowień umowy kredytowej. Treść umowy kredytowej jest bardzo ciekawym rodzajem umów. Jej podstawowymi elementami są rzecz jasna wymienienie i określenie stron umowy, wysokość kredytu, rodzaj waluty, w jakiej kredyt został zaciągnięty, jak również zabezpieczenie kredytu, wysokość i rodzaj rat, a także wszystkie rodzaje opłat dodatkowych uzgodnionych przez obie strony. Słowem, umowa kredytowa zawiera wszystkie zobowiązania i prawa obu stron umowy. Tak, jak z każdym rodzajem umowy, trzeba przed jej podpisaniem dokładnie ją przeczytać i postarać się o dogłębne jej przeanalizowanie.

Dodaj komentarz