Wzór wniosku kredytowego

Wzór wniosku kredytowego

Krokiem inicjującym rozpoczęcie procedury analizy naszej zdolności kredytowej i możliwości udzielenia naszej osobie kredytu jest przesłanie pod odpowiedni adres wniosku kredytowego. Obecnie każda instytucja bankowa daje swoim klientom możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, w taki sposób klient oszczędza czas i pieniądze na dojazdy. Można rzecz jasna także wniosek złożyć w siedzibie i oddziale konkretnego banku, jeżeli zachodzi taka konieczność. We wniosku kredytowym powinny znaleźć się wiadomości dotyczące naszych danych kontaktowych, sytuacji rodzinnej, mianowicie, ile osób pozostaje na utrzymaniu kredytobiorcy, oraz, jakie comiesięcznym zobowiązaniom musi sprostać. To wszystko oceniane jest pod kątem odnotowywanych miesięcznych dochodów. Do obliczania zdolności kredytowej służy analiza ilościowa, i jakościowa. We wniosku kredytowym podajemy także propozycję zabezpieczenia takiego kredytu. Bank rozpatrzy naszą propozycję, jeżeli uzna ją za satysfakcjonującą pozostanie, jeżeli nie będziemy musieli poszukać zastępstwa. Już przy wypełnianiu wniosku będziemy mieli szansę zbadać własną zdolność kredytową, jeżeli jest niewystarczająca wówczas nie ma sensu wniosku wysyłać, wtedy trzeba koniecznie poprawić nasze domowe finanse i dopiero wówczas można spróbować zaciągnąć kredyt po raz kolejny.

Dodaj komentarz